Edderfugle, hanner

Skåret i piletræ. Bemalede.

Fremstillet i 1930erne af Ib Schreiner Hansen, Svendborg. Anvendt af samme i farvandene ved Svendborg indtil ca. 1970.

To omtrent ens edderfugle-hanner. Begge er skåret i to dele; hoved og krop hver for sig. Hovederne er fastgjort med dyvler. Kroppene er udhulet fra undersiden og hulrummene forseglet af indfældede trædæksler. På midten af dækslernes undersider er skruet støbte blyklodser. Messingøskener for og bag.

Del af gave fra direktør Ib Schreiner Hansen, Svendborg. Givet til Jagt- og Skovbrugsmuseet i 1985.

Inv. nr. Jsh 8113a, 8113b