Henning Kørvel / Orehoved

Født 1942 i Orehoved på Falster. Journalist, forfatter, jæger, lokkefuglesamler.

Begyndte 16 år gammel at udøve jagt, i starten strandjagt. Knap voksen begyndte han også at skrive om emnet, først i Landsjagtforeningens blad “Jagt og Fiskeri”. I 1971 blev han dagbladsjournalist, men fortsatte som skribent på “Jagt og Fiskeri”. I 1979 skiftede han til “Dansk Jagt” hvor hans stofområde blev bredere og bl.a. inddrog riffeljagten, der er hans store interesse. Henning Kørvel er nu medarbejder ved Danmarks Jægerforbunds blad “Jæger”. Som forfatter er han kendt for ikke mindre end 13 bøger om jagtlige emner.

Siden slutningen af 1960erne har Kørvel interesseret sig levende for lokkefugle. Han begyndte at samle på dem fordi de var smukke og fordi han indså, at de i takt med plast-lokkernes fremmarch snart ville gå tabt. I en række artikler beskrev han, som den første, det særlige miljø med strandjagt og lokkefugle-fremstilling, som han mødte i det Sydfynske øhav. I sine artikler fremførte han bl.a. den overraskende teori, at de danske traditioner for lokkefugle måtte stamme fra USA. I 1981 overdrog Henning Kørvel sin store lokkefuglesamling til Jagt- og Skovbrugsmuseet. Af nu Det Grønne museums samling af lokkefugle udgør samlingen fra Henning Kørvel ca. halvdelen.

I samlingen er:

Gråand, hun [Jsh 7688v]
Knortegås [Jsh 7688cx]
Knortegås [Jsh 7688ax]
Gråand, hun [Jsh 7688df]
Pibeand(?), hun [Jsh 7688q]
Gråand, hun [Jsh 7688cc]
Bjergand, hun [Jsh 7688cn]
Spidsand, hun [Jsh 7688an]
Gråand, hun [Jsh 7688cø]
Knortegås [Jsh 7688du]
Knortegås [Jsh 7688cz]
Knortegås [Jsh 7688dn]
Gråand, han [Jsh 7688bi]
Troldand(?), hun [Jsh 7688bj]
Gråand, hun [Jsh 7688dt]
Gråand, hun eller han [Jsh 7688bh]
Knortegås [Jsh 7688dm]
Knortegås [Jsh 7688bh]
Edderfugl, han [Jsh 7688ds]
Gråand, han [Jsh 7688bq]
Knortegås [Jsh 7688al]
Hvinand, han [Jsh 7688bn]
Hvinand, han [Jsh 7688cj]
Krikand, hun [Jsh 7688bæ]
Hvinand, han [Jsh 7688y]
Hvinand, han [Jsh 7688x]
Gråand, han [Jsh 7688g]
Edderfugl, han [Jsh 7688z]
Gråand, han [Jsh 7688ch]
Gråand, hun [Jsh 7688bb]
Knortegås [Jsh 7688az]
Knortegås [Jsh 7688au]
Canadagås [Jsh 7688t]
Knortegås [Jsh 7688cu]
Sangsvane [Jsh 7666]
Hvinand, hun [Jsh 7688ø]
Grågås (?) [Jsh 7688ce]
Gråand, han [Jsh 7688bg]
Edderfugl, hun [Jsh 7688dr]
Gråand, hun [Jsh 7688ab]
Knortegås [Jsh 7688bd]
Hvinand, han [Jsh 7688bk]
Knortegås [Jsh 7688da]
Pibeand, hun [Jsh 7688bu]
Troldand [Jsh 7688cq]
Gråand, hun [Jsh 7688bx]
Troldand, han [Jsh 7688aq]
Knortegås [Jsh 7688cr]
Knortegås [Jsh 6788dq]
Gråand, hun [Jsh 7688br]
Troldand, han [Jsh 7688cp]
Gråand, hun [Jsh 7688ci]
Gråand, han [Jsh 7688de]
Gråand, hun(?) [Jsh 7688ay]
Skovdue [Jsh 7665]
Toppet skallesluger, han og hun [Jsh 7688a, 7688e]
Hvinand, hun [Jsh 7688ac]
Hvinand, han [Jsh 7688ad]
Troldand, han [Jsh 7688ae]
Taffeland, hun [Jsh 7688af]
Gråand, hun [Jsh 7688ag]
Hvinand, hun [Jsh 7688ah]
Hvinand, hun [Jsh 7688ai]
Hvinand, hun [Jsh 7688ak]
Taffeland [Jsh 7688ao]
Troldand, hun(?) [Jsh 7688ap]
Gråand, hun [Jsh 7688as]
Knortegås [Jsh 7688at]
Krikænder, han og hun [Jsh 7688b, 7688c]
Hvinand, hun [Jsh 7688bl]
Knortegås [Jsh 7688bm]
Hvinand, han [Jsh 7688bo]
Hvinand, han [Jsh 7688bp]
Krikand, hun [Jsh 7688by]
Knortegås [Jsh 7688bz]
Hvinand, hun [Jsh 7688bø]
Gråand, hun [Jsh 7688cb]
Knortegås [Jsh 7688cf]
Bjergand, han [Jsh 7688cg]
Bjergand, hun [Jsh 7688cm]
Lokkeand, forarbejde [Jsh 7688do]
Skovdue [Jsh 7688dl]
Hvinand, han [Jsh 7688dj]
Knortegås [Jsh 7688di]
Stor regnspove [Jsh 7688dc]
Taffeland, han [Jsh 7688db]
Knortegås [Jsh 7688d]
Gråand, hun [Jsh 7688cs]
Edderfugl, han [Jsh 7688ct]
Stor regnspove [Jsh 7688cæ]
Gråand, han [Jsh 7688bf]
Gråand, han og hun [Jsh 7688bt, 7688bs]
Vibe, hjejle og lille kobbersneppe [Jsh 7688dv]
Gråand, hun [Jsh 7688f]
Hvinand, hun [Jsh 7688h]
Bramgås [Jsh 7688i]
Krage [Jsh 7688j]
Toppet skallesluger, hun [Jsh 7688k]
Gråand, hun [Jsh 7688l]
Gråand, han [Jsh 7688m]
Gråand, han [Jsh 7688n]
Gråand, hun [Jsh 7688o]
Bjergand, hun [Jsh 7688r]
Hvinand, hun(?) [Jsh 7688s]