Knortegæs

Skåret i piletræ. Bemalede.

Fremstillet af Ib Schreiner Hansen, Svendborg, i 1930erne. Anvendt af samme, i farvandet ved Svendborg, frem til 1970.

To omtrent ens hule knortegæs, skåret i pil. Hovederne er skåret for sig og sat på med dyvler(?) og søm. Vingespidserne er skåret i karakteristisk næsten gennembrudt arbejde. Fuglene er udhulet fra undersiden, med hulrum forseglet af indfældede dæksler. På dækslerne er støbte blyplader med tre utydelige initialer. øskener til fortøjning både foran og bag.

Del af gave fra direktør Ib Schreiner Hansen. Givet til Jagt- og Skovbrugsmuseet i 1985.

Inv. nr. Jsh 8117c, 8117d