Knortegæs

Skåret i piletræ. Bemalede.

Fremstillet af Ib Schreiner Hansen, Svendborg, i 1930erne. Anvendt af samme, i farvandet ved Svendborg, frem til 1970.

To hule gåselokkere skåret i pil. Omtrent ens, med påsatte hoveder og samme karakteristiske fremstilling af vingespidserne. Begge er udhulet fra undersiden og har hulrummene forseglet af indfældede trædæksler. Under dækslerne er ens dannede støbte blyplader, begge med utydelige initialer. Messingøskener for og bag.

Del af gave fra direktør Ib Schreiner Hansen. Givet til Jagt- og Skovbrugsmuseet i 1985.

Inv. nr. Jsh 8117e, 8117f